شنبه, 24 آذر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

PAJ-FASLNAME

با توجه به چاپ اولین شماره و در پیش بودن چاپ دومین شماره فصلنامه پژوهشی، امور پژوهشی سازمان سما، یک مسابقه با عنوان «پیشنهاد نام برای فصلنامه پژوهشی» برگزار نموده است.

برای تکمیل فرم ثبت پیشنهاد اینجا را کلیک فرمایید.

جهت مشاهده بخشنامه مربوطه اینجا را کلیک فرمایید.