شنبه, 02 تیر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

goli-ayesk

جناب آقاي دكتر مجتبي گلي آيسك

پذيرش مقالات جنابعالي با عناوين " آب و همسان هاي آن در قرآن و مهم ترين منابع اسلامي " و " رمزگشايي از خان هفتم اسفنديار " در " فصلنامه علمي-پژوهشي تخصصي زبان و ادبيات فارسي " دانشگاه آزاد اسلامي مشهد را به شما تبريك عرض مي نمائيم.

همچنین پذيرش مقالات جنابعالي در كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

با عناوين "در مكتب عارفانه سهروردي"

"سيماي هدهد در كتب مقدس و متون عرفاني منظوم"

"پيوند عشق و عرفان در مونس العشاق سهروردي"

"روش بيان آموزه هاي ديني، عقلي، و علمي در مهم ترين اشعار ديوان ناصر خسرو"

"نماز و همسان هاي آن در قرآن(و جايگاه آن در متون صوفيانه و عارفانه"

"آفرينش و تقدس آب در فرهنگ ايران باستان با رويكردي قرآني"

و مقاله جنابعالی با عنوان

"آبروي آب در فرهنگ ايران زمين"

در همايش ملي آب، انسان و زمين

را به شما تبريك عرض مي نمائيم.

مسئولين پژوهشي آموزشكده