دوشنبه, 28 آبان 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

  • به گزارش روابط عمومي آموزشكده در ادامه برگزاري سمينارهاي آموزشي ويژه گراميداشت هفته پژوهش و به همت مديريت پژوهشي و همكاري گروه برق و با هدف آشنايي دانشجويان با عملكرد نيروگاههاي تلمبه ذخيره اي سمينار يك روزه اي در محل آموزشكده سما برگزار گرديد. 
    آقاي رئوف شيباني عضو هيأت علمي گروه برق آموزشكده و مدرس اين دوره به تبيين انواع مكانيزمهاي ساختاري نيروگاههاي آبي از جمله مكانيزم عملكردي نيروگاه تلمبه ذخيره اي پرداختند. در پايان گزارش تصويري بازديد از نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه ايران براي دانشجويان به نمايش گذاشته شد.

  • ra sem