شنبه, 24 آذر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

در اولين كنفرانس انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران، مقاله آقاي مهندس امير حسن زاده عضو هيأت علمي و مدير گروه الكتروتكنيك آموزشكده پسرانه سما تحت عنوان

 

"جبران توان راكتيو براي ارتقاء پايداري ولتاژ در شبكه اي با نيروگاه بادي "

 

پذيرفته گرديد.