چهارشنبه, 25 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

يازدهمين دوره مسابقات رباتيك دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل از تاريخ 94/07/19 لغايت 94/07/21 با شركت بالغ بر 150 تيم و طرح و در غالب 7 ليگ برگزار گرديد. در ليگ نمايشگاه اختراعات و ابتكارات بيش از 43 طرح به رقابت پرداختند. در اين بين تبم هسته رباتيك آموزشكده با نام " ربوسمامشهد" با نوآوري و ارتقا عملكرد طرح "ربات ردياب خورشيد" موفق به كسب مقام دوم در اين دوره از مسابقات گرديد. اين ربات به همت آقايان محمد رسولي، مصطفي تعظيمي، سيدمصطفي حسيني مقدم ، علي اكبر زارع ، مصطفي خاموشي و اديب اسكندري طراحي و پياده سازي شده است.