چهارشنبه, 14 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 
  • در ادامه برگزاری سمینارهای آموزشی ویژه گرامیداشت هفته پژوهش و با هدف هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی و کارآموزی دانشجویان معماری، ترغیب آنها به تشکیل تیم های دانشجویی و شرکت در رقابتهای سراسری دانشجویان معماری، مشارکت در بهبود کیفیت طراحی و ساماندهی فضاهای داخلی و فعال سازی فضای کردیدورها، فضاهای نمایشگاهی و لابی، مقایسه کیفیت فضاهای داخلی دانشکده های داخل و خارج کشور در ایجاد قابلیتهای متنوع ارائه آموزش عملی، و بطور کلی حرکت در مسیر آموزش دانشجو محور سمینار یک روزه ای در تاریخ دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴ در محل آموزشکده سما برگزار گردید.
    خانم دکتر تفکر از اساتید هیات علمی گروه معماری به تحلیل ماهیت و هدف اصلی فعالیتهای کارگاهی و کارآموزی و اهمیت نقش و مشارکت دانشجویان در ارتقاء قابلیت محوری فضاهای دانشکده معماری، معرفی مسابقات مهم دانشجویی و راهکارهای متنوع برای مشارکت در فعالیتهای یاد شده در قالب تیمهای پژوهشی پرداختند.