پنج شنبه, 31 مرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

Photography
 

دانشجويان علاقمند به فراگيري فنون عكاسي ثبت نام کنید.
مديريت فرهنگي با همكاري گروه گرافيك آموزشكده در نظر دارد كلاس آشنايي با فنون عكاسي با حضور استاد محرمي به مدت 10 جلسه به همراه ارائه گواهي نامه برگزار نمايد.
هزينه هر دانشجو مبلغ 150/000 ريال بابت شرکت در کلاس ها و اخذ گواهینامه صادره می باشد.

شروع كلاس مورخ 1393/11/12 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر می باشد.