چهارشنبه, 25 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 


هسته پژوهشي رباتيك آموزشكده سما برگزار مي كند:

احتراما به استحضار مي رساند هزينه ثبت نام در دوره ي آموزشي رباتيك مبلغ 250 هزار تومان مي باشد كه در 10 جلسه 2 ساعته برگزار ميگردد. ضمنا براي دانشجويان زير به ازای هر کدام از شرایط زیر که مشمول آنها باشد، ميزاني تخفيف در نظر گرفته شده است: 
دانشجويان سال اول 15% 
دانشجويان سال دوم 10% 
دانشجويان سال سوم و بيشتر 5%
دانشجوياني كه از طرف مديران محترم و و يا اعضاي محترم گروه توصيه نامه داشته باشند 15% 
دانشجويان رتبه اول هر ترم در ترم ورودي مربوطه 20%
دانشجويان رتبه دوم هر ترم در ترم ورودي مربوطه 15% 
دانشجويان رتبه سوم هر ترم در ترم ورودي مربوطه 10% 
دانشجوياني كه عضو باشگاه پژوهشگران جوان باشند 10%

لطفا در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر به آقاي رسولي در گروه برق آموزشكده سما واقع در طبقه دوم مراجعه نماييد.