یکشنبه, 22 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

امور کلاس ها

دانلود روزشمارامتحانات (نيمسال اول 95-94)

 

همچنين آیین نامه و مقررات برگزاری امتحانات را جهت اطلاع در ادامه مشاهده نمایید..

قوانين جديد:

1- با توجه به دستور العمل دانشگاه نوشتن نام ونام خانوادگي دانشجو در ذيل امضا  صورت جلسه امتحاني ضروري ميباشد.

2-همراه داشتن کارت ورودبه جلسه امتحان عکس دار وکارت شناسايي معتبر در کليه امتحانات پايان ترم الزامي است.

قوانين آموزشي:

1-غيبت در جلسه امتحان تا سه درس موجب حذف آن درس يا دروس خواهد شد.

2-حداقل نمره قبولي در هر درس 10 و استثنائاً درس آشنائي با قرآن 12 مي باشد.

3-چنانچه دانشجو چند بار در يك درس مردود گردد نمره مردودي بار دوم به بعد بلا اثر مي گردد.

4-ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 12 باشد در غير اينصورت مشروط محسوب خواهد شد.

قوانين كلي:

1-همراه داشتن کيف،کتاب وجزوه و...در جلسه امتحان اکيدا ممنوع مي باشد.

2-همراه داشتن هرگونه يادداشت وجزوه حتي اگر مربوط به درس نباشد تقلب محسوب مي شود.

3-حداقل 15 دقيقه قبل از امتحان در محل حضور داشته باشيد .(به محض توزيع سوالات امتحاني از ورود دانشجو به جلسه امتحان جلوگيري خواهد شد.)

4-با توجه به شماره صندلي اعلام شده در هر امتحان در صندلي مربوط به خود مستقر شويد در غير اين صورت  غايب محسوب خواهيد شد .

5-چنانچه در هر جلسه امتحان ليست حضور وغياب را امضا ننماييد غايب محسوب وعواقب آن به عهده دانشجو مي باشد.ضمنا نوشتن نام نام خانوادگي

در ذيل امضا الزامي مي باشد .

6-پس از ورود به جلسه امتحان مجوز خروج از جلسه رانداريد.

 7-داشتن تلفن همراه در جلسات امتحاني چه خاموش وچه روشن تقلب محسوب وصورت جلسه خواهد شد.

اداره کل آموزش طی اطلاعیه ای اعلام کرد :

تاریخ شروع توزیع کارت ورود به جلسه امتحان پایان نیمسال اول 95-94 از تاریخ 12 دی ماه به تاریخ 26 آذرماه حداکثر تا تاریخ 2 بهمن ماه سالجاری تغییر یافته است .

بنابراین از دانشجویان محترم تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ مذکور نسبت به رفع اشکالات احتمالی با دوایر مختلف اقدام نمایند تا جهت دریافت کارت ورود به جلسه با مشکل مواجه نشوند .

takhfif-shahriye

*تخفيف شهريه شامل دانشجوياني است که حائز شرايط ذيل باشند: (لیست دانشجویان در ادامه مطلب)

*شرايط دانشجويان ممتاز:

1-دارا بودن معدل بالاي 16 (رشته هاي فني) و بالاي 18 (رشته هاي علوم انساني و معماري)

2-داشتن انتخاب واحد درنيمسال جاري (اول 95-94)

3-داشتن حداقل 15 واحد درس اصلي در هر ترم تحصيلي.

4-دانشجو ميبايست نيمسال اول و دوم 94-93 انتخاب واحد داشته باشد.


1- لیست دانشجویان ممتاز رشته الکترونیک عمومی

2- لیست دانشجویان ممتاز رشته ساختمان

3- لیست دانشجویان ممتاز رشته نقشه برداری

4- لیست دانشجویان ممتاز رشته تربیت بدنی

5- لیست دانشجویان ممتاز رشته کامپیوتر

6- لیست دانشجویان ممتاز رشته معماری

7- لیست دانشجویان ممتاز رشته حسابداری

8- لیست دانشجویان ممتاز رشته مکانیک

9- لیست دانشجویان ممتاز رشته گرافیک

10- لیست دانشجویان ممتاز رشته الکترونكنيک - برق صنعتي

11- لیست دانشجویان ممتاز رشته الکترونكنيک - تاسيسات

etela دانشجوياني كه در نيمسال جاري پيش نيازوهمنياز دروس خود را رعايت نكرده اند هرچه سريعتر به گروه آموزشي خود مراجعه نمايند.

 

 

............................................................................................................................................

ليست دانشجويان رشته تاسيسات كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته برق صنعتي كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته الكترونيك كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته ساختمان كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته كامپيوتر كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته گرافيك كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته معماري كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته مكانيك خودرو كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته نقشه برداري كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته حسابداري كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته تربيت بدني كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

............................................................................................................................................

ليست دانشجويان رشته برق صنعتي كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته الكترونيك كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته حسابداري كه رعايت همنياز نكرده اند.

 ليست دانشجويان رشته ساختمان كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته كامپيوتر كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته گرافيك كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته معماري كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته مكانيك خودرو كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته نقشه برداري كه رعايت همنياز نكرده اند.

............................................................................................................................................

tamdid-entekhabvahedetela

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: با توجه به نظر شورای آموزشی انتخاب واحد نيمسال اول 94 تا تاریخ 94/06/31 تمدید شده است لذا آن دسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می‌بایست هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحد و قطعی نمودن دروس خود اقدام نمایند.