چهارشنبه, 14 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

قابل توجه كليه دانشجويان ورودي بهمن 92 و 93 و 94 آموزشكده سما

به اطلاع دانشجويان مذكور كه تاكنون كارت دانشجويي pvc خويشرا دريافت نكرده اند  ميرساند جهت دريافت اين  كارت با توجه به سال ورودي خويشو جدول زمانبندي ذيل از تاريخ شنبه مورخ 21/01/1395از ساعت 8 الي 14 به امور دانشجويي آموزشكده مراجعه نمايند ،  قابل ذكر است جهت دريافت اين كارت رعايت موارد ذيل الزامي است :

1 – كارتهاي كاغذي پرس شده قبلي فاقد اعتبار بوده و از اين تاريخ به بعد ورود دانشجويان به آموزشكده فقط با به همراه داشتن كارت دانشجويي pvc امكان پذير خواهد بود .

2– تحويل كارتهاي دانشجويي كاغذي  پرس شده قبلي به اموردانشجويي

3- مراجعه طبق تقويم زماني ذكر شده در جدول ذيل

تاريخ مراجعه  به امور دانشجويي جهت صدور كارت دانشجويي pvc

(زمان مراجعه از ساعت 8 الي 14)

ايام هفته

ورودي

شنبه

94 وبهمن 92

يكشنبه

94 وبهمن 92

دوشنبه

93

سه شنبه

94 وبهمن 92

چهارشنبه

93

پنج شنبه

تمام وروديها