سه شنبه, 24 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

قابل توجه كليه دانشجويان برادرمشمول (كه از معافيت تحصيلي نظام وظيفه استفاده ميكنند)

با توجه به بخشنامه شماره 23-/2/2/136 مورخ  05/02/1395 سازمان  وظيفه عمومي ناجا   نحوه دريافت  سنوات تحصيلي به شرح ذيل ابلاغ گرديده است لذا به دانشجويان موضوع نامه توصيه ميگردد موارد اين بخشنامه را به دقت مطالعه  نموده  تا با مشكلات بعدي مواجه نگردند :

1-      تعداد سنوات مجاز دانشجو در مقطع كارداني پيوسته 5 ترم مياشد .

2-      پس از سپري شدن 5 ترم و در صورت عدم فارغ التحصيلي دانشجو  ، جلوي انتخاب واحد دانشجو گرفته شده ودانشجو ميبايست درخواست كميسيون موارد خاص سنوات را به قسمت آموزش داده وپس از دريافت مجوز كميسيون به قسمت اموردانشجويي مراجعه كرده و با اخذ نامه به پليس +10 جهت اخذ مجوز سنوات تحصيلي اقدام كند .

تذكر مهم :  به دانشجويان مشمول كه 5 ترم گذرانده (ترمهاي تابستاني جزو سقف 5 ترم محاسبه نميشود) و هنوز فارغ التحصيل نشده اند درصورت داشتن شرايط ذيل  حداكثر 4ترم (2 ترم مجوز سنوات عادي و 2  ترم مجوز سنوات در  فرجه معرفي) از طريق پليس +10 اعطا خواهد شد ولي اخذ اين مجوزها به صورت ترم به ترم و مرحله اي بوده و در صورت داشتن شرايط بند د ذيل در هر ترم ارفاقي ، مجوز سنوات ترم بعدي داده خواهد شد و در غيراينصورت دانشجو اخراجي بوده و بايد به خدمت سربازي اعزام گردد.

ضمن اينكه درصورت استفاده دانشجو از 2 ترم مجوز سنوات در فرجه معرفي حق ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته از دانشجو سلب خواهد شد .

شرايط اعطاي سنوات تحصيلي :

الفدانشجو بايد حداقل 50 واحد درسي را گذرانده باشد  .

ب_    معدل كل دانشجو بايد حداقل 12 باشد .

ج_    تعداد واحد باقي  مانده دانشجو زير 50 واحد باشد .

د _   در صورت داشتن شرايط فوق در مرحله اول يك ترم  به دانشجو ارفاق ميگردد كه دانشجو با دادن تعهد  ملزم به ادامه  تحصيل شده كه بايددر اين ترم ارفاقي  (حداقل 12 واحد انتخابي  وحداكثر 20 واحد انتخابي در ترم اول سنواتي (كه پيشنهاد ميگردد حداكثر 20 واحد انتخاب گردد) حداقل 12 واحد را با معدل كل حداقل 12 بگذراند تا بتواند جهت اخذ مجوز سنوات تحصيلي ترم هاي  بعدي اقدام كند و اين روند با حفظ شرايط فوق تا 4 ترم به صورت ترم به ترم و مرحله به مرحله قابل تمديد است .

مجوز سنوات در فرجه معرفي

در صورتي كه دانشجو نتواند در دونيمسال با شرايط فوق فارغ التحصيل شود وارد سنوات فرجه معرفي شده كه درصورت داشتن شرايط فوق به دانشجو تعلق خواهد گرفت و ضمن اينكه امكان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته از دانشجو  گرفته خواهد شد .  

لذا به دانشجويان توصيه ميگردد پس از مطالعه مطالب فوق الذكر و بخشنامه ضميمه تلاش كنند كه دروس خود را درحداكثر  5ترم به پايان برسانند .

دانلود بخشنامه مقررات جديد سنوات ارفاقي دانشجويان شاغل به تحصيل مقاطع مختلف در واحدها و مراكز سما

امور دانشجويي آموزشكده سما