سه شنبه, 21 آبان 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به گزارش مركز خبر روابط عمومي آموزشكده سما معاون محترم سما و رئيس محترم دانشكده سما مشهد از گروه برق در ساختمان الهيه بازديد بعمل آوردند.

در اين بازديد، طي جلسه­اي فعاليت­هاي آموزشي، فرهنگي و اجرايي گروه برق در سال 1393 تشريح و براي فعاليت­هاي آتي گروه برق نيز تصميماتي اتخاذ گرديد. در انتها، بازديدي از آزمايشگاهها و كارگاههاي گروه برق نيز انجام گرفت.

 

bargh-elahiye1bargh-elahiye3

bargh-elahiye4bargh-elahiye5

bargh-elahiye6bargh-elahiye7

bargh-elahiye2