جمعه, 09 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

به گزارش مديريت فرهنگي آموزشكده سما: جلسه شوراي فرهنگي آموزشكده در روز دوشنبه هفتم ارديبهشت ماه در محل اتاق رياست برگزار گرديد. در اين جلسه كه با حضور سرپرست مركز آموزشي فرهنگي سما، روساي آموزشكده ها و مديران فرهنگي برگزار شد. آقاي مدرسي سرپرست مركز آموزشي فرهنگي سما در خصوص اهميت فعاليتهاي فرهنگي حال حاضر در آموزشكده هاي سما موضوعاتي را مطرح نمودند. وي افزايش بودجه فرهنگي را دليلي بر اهميت فعاليت هاي فرهنگي عنوان كرد. ايشان انتقادپذيري مجريان فرهنگي را يكي از وپژگيهاي ارتقاء كيفي و كمي دانست و با اشاره به روايات معصومين عليه السلام گفت: صبوري و استقامت در برابر برخي هنجارشكني ها مي بايست از شاخص هاي مجريان فرهنگي باشد. آقاي مدرسي در اين جلسه ارائه گزارش هاي مصور فرهنگي در سايت آموزشكده را باعث بازنگري مجريان فرهنگي در فعاليت ها و ارائه تصويري روشن به مخاطبين يادآورشد. در ادامه جلسه مديران فرهنگي آموزشكده به ارائه گزارش از فعاليت هاي صورت گرفته پرداختند.

گفتني است: بررسي و تصويب تقويم اجرايي فروردين و ادريبهشت ماه 1394 ، ارتقاء كيفيت برنامه فرهنگي همراه با نگاه كمي، برون سپاري برخي فعاليتهاي فرهنگي با عقد قرارداد ، نحوه پرداخت حق الزحمه اساتيد حق التدريس بابت شركت در جلسات هم انديشي ، تخفيف 50% سهم دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگي و پژوهشي در اردوها از جمله مصوبات اين جلسه بود.

shora-farhangi1

shora-farhangi3