دوشنبه, 27 اسفند 1397


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به مناسبت گراميداشت هفته پژوش  با هدف آشنايي مهندسين و دانشجويان رشته هاي برق و مکانيک با موضوع آسانسور و پله برقي کارگاه يک روزه در محل آموزشکده سما برگزار گرديد.

در اين دوره آقايان دکتر محمدرضا موسوي تقي آبادي و مهندس آرش عطاران به عنوان مدرس حضور داشتند اين کارگاه در سه جلسه 2 ساعته ارائه گرديد و مباحث تئوري آسانسور و پله برقي ارائه گرديد. در جلسه اول مکانيکال ، در ساعت دوم الکتريکال و در پايان بازديد عملي از تجهيزات و متعلقات آسانسور نصب شده در محل آموزشکده بازديد و کلاس عملي داير گرديد.

اين دوره با همت گروه برق ، حوزه پژوهشي آموزشکده و با همکاري سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي برگزار گرديد و همچنين داراي امتياز تمديد پروانه اشتغال مهندسي نظام مي باشد .

سخنراني مهندس آرش عطاران

سخنراني دکتر محمدرضا تقي آبادي

بازديد عملي از تأسيسات آسانسور