پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

بازديد مسئولين سازمان فني و حرفه اي خراسان رضوی از آموزشكده سما صورت گرفت.

پيرو تفاهم نامه همكاري آموزشي في مابين اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي و مركز آموزشي و فرهنگي سما در ارديبهشت ماه سال جاري، به منظور اجرايي شدن مفاد تفاهم نامه صبح امروز مورخ 24/3/95 بازديدي از آموزشكده سما مشهد و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي آن توسط مسئولين اين اداره صورت گرفت. در اين بازديد آقايان بهادري كارشناس آموزش و برنامه ريزي، سقاء خراساني معاون آموزش پژوهش و برنامه ريزي مركز شماره 1، افچنگي رئيس مركز مهارت هاي پيشرفته ارم و سركار خانم توكلي رئيس مركز خواهران نجمه حضور داشتند. در جلسه مشترك برگزار شده پس از بازديد كه با حضور مسئولين سما و فني و حرفه اي صورت گرفت بر اجراي مفاد تفاهم نامه تاكيد و پرسش و پاسخ هايي مطرح شد. در اين جلسه بر استفاده از قابليت هاي هر دو مجموعه تاكيد و مقرر شد تا اولين جلسه كميته راهبردي با حضور نمايندگان طرفين در هفته جاري تشكيل و جلسات بعدي نيز پيرو آن برگزار شود.

 

DSCF2782

DSCF2785

DSCF2798

DSCF2802

DSCF2839

DSCF2873