پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

  • به همت مدیریت پژوهشی ، همکاری مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و گروه برق  آموزشکده سما مشهد و با هدف معرفی امکانات ، تجهیزات آزمایشگاهی ، کارگاهی و پتانسیل علمی گروه برق و همچنین
  • آشنایی با بازار کار ، توسعه فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد اشتغال پایدار ، دانش آموزان گرایش برق و الکترونیک هنرستان مولای متقیان در قالب هیأت 40 نفری با همراهی مربیان و معاونین خود  از این مرکز بازدید نمودند.