دوشنبه, 07 خرداد 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

چهارمين شماره نشريه دانشجويي آموزشكده برادران با نام ((فانوس)) منتشر شد.

اين گاهنامه كه به همت مديريت فرهنگي آموزشكده برادران گردآوريي شده است شامل موضوعات مختلف چون تأثيرات و فوايد نماز، شخصيت شناسي ، و موارد ديگر و متنوع  به چاپ رسيده است.