چهارشنبه, 14 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

دانشجويان شركت كننده در اين فراخوان، در صورت كسب رتبه ضمن تقدير از طرف آموزشكده سما از تخفيف شهريه نيز برخوردار خواهند شد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به مديريت پژوهشي مراجعه نماييد.

photo 2016-05-28 10-15-01