چهارشنبه, 26 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

نشريه دانشجويي گروه نقشه برداري آموزشكده برادران منتشر شد

دومين شماره نشريه تخصصي گروه نقشه برداري آموزشكده برادران با نام ((نقشه بردار)) منتشر شد. اين گاهنامه كه به همت گروه نقشه برداري آموزشكده برادران و همكاري گروهي از دانشجويان آموزشكده سما به سرپرستي جواد بنائي گردآوريي شده است در اين شماره موضوعات مختلف شامل تعريف مهندسي معكوس ، تعريف كارتوگرافي و ژئومتيكس ، گزارش مختصري از حضور غرفه ي نقشه برداري در نمايشگاه بين المللي مشهد ومطالب مفيد ديگر مي باشد.