دوشنبه, 07 بهمن 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

etela

قابل توجه دانشجويان محترم:

جهت تمديد كارت دانشجويي ودريافت برچسب تمديد اعتبار به آموزشكده سما برادران - طبقه همكف - کنار انتشارات دانشجویی - قسمت فوق برنامه تربيت بدني – آقاي اردكاني مراجعه نمائيد .

امور دانشجويي آموزشكده سما