پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

مسابقات ورزشي کارکنان سما که همه ساله با هدف ايجاد روحيه نشاط و شادابي و ارتقاء تندرستي در بين کارکنان برگزار مي شود، امسال نيز با همت فوق برنامه آموزشکده در 2 گروه خواهران و برادران و در سه رشته آمادگي جسماني، تنيس روي ميز و پرتاب دارت برگزار و به برگزيدگان جوايزي اهدا شد.

 

ضمن تشکر و قدرداني از کليه همکاراني که در مسابقات ورزشي آموزشکده سماحضور فعال داشتند .نفرات برتر شرکت کننده در اين مسابقات به شرح ذيل مي باشد:

مسابقه پرتاب دارت

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره پرسنلي

مقام

مبلغ جايزه

1

سميه جنتي

7548

اول

250000ريال

2

سمانه جهاني

7579

دوم

200000ريال

3

راضيه مرادي

7556

سوم

150000ريال

 

مسابقه آمادگي جسماني :

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره پرسنلي

مقام

مبلغ جايزه

1

فاطمه هجري

7582

اول رده سني الف

250000ريال

2

ليلا عيسي زاده

5006

اول رده سني ب

250000ريال

3

راضيه مرادي

7556

اول رده سني ج

250000ريال

 

همزمان با روز دانشجو يک دوره مسابقات  مسابقات بدمينتون در تاريخ 16/09/1392 با حضور 34 ورزشكار در محل سالن ورزشي کارگران شماره 2 مشهد به صورت تک حذفي برگزارگرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

مقام اول : آقاي پيام ايرجي دانشجوي رشته تربيت بدني

مقام دوم : آقاي ابوالفضل يوسفي ثمره دانشجوي رشته تربيت بدني

مقام سوم : آقاي شهريار حقاني دانشجوي رشته مکانيک خودرو

 

امور فوق برنامه تربيت بدني آموزشکده

 

همزمان با اعياد قربان وغدير يک  دوره مسابقات پرتاب پنالتي بسکتبال بين دانشجويان پسر آموزشکده سما  در تاريخ 13/08/1392 با حضور 45 ورزشكار در محل سالن  ورزشي کارگران شماره 2 مشهد برگزارگرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

مقام اول : آقاي ميلاد صفار - رشته تربيت بدني

مقام دوم : آقاي آرش همايوني - رشته تربيت بدني

مقام سوم : آقاي محمد ترابي - رشته تربيت بدني

امور فوق برنامه تربيت بدني آموزشكده

 

 

همزمان با برگزاري پنجمين جشنواره فرهنگي ورزشي سما يک دوره مسابقات دو وميداني بين دانشجويان آموزشکده سما در تاريخ 26/08/1392 با حضور 90 ورزشكار در محل پيست دووميداني تربيت معلم شهيد بهشتي مشهد برگزار و نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

دو100متر:آقايان حسين عباسي ، محمد حسيني و محسن فرامرزي به ترتيب صاحب عناوين اول تا سوم اين مسابقات شدند.

دو200متر:آقايان حميد تشکري ، حسين عباسي و علي عطاردي به ترتيب صاحب عناوين اول تا سوم اين مسابقات شدند.

دو400متر:آقايان مصطفي حسين زاده،محسن فرامرزي وعلي عطاردي به ترتيب صاحب عناوين اول تا سوم اين مسابقات شدند.

پرش سه گام :آقايان محسن فرامرزي،عباس حميدي ومحمدرضا نظري به ترتيب صاحب عناوين اول تا سوم اين مسابقات شدند.

پرش طول : آقايان اميد رحماني، مجتبي اسلامي و مسعود عرب به ترتيب صاحب عناوين اول تا سوم اين مسابقات شدند.

پرتاب وزنه : آقايان مجتبي اسلامي،مسعود خشيان و محسن صديقي به ترتيب صاحب عناوين اول تا سوم اين مسابقات شدند.

 

امور فوق برنامه تربيت بدني آموزشکده

 

به مناسبت هفته فرهنگ يک دوره مسابقات آمادگي جسماني در تاريخ 20/08/1392 بين دانشجويان پسر آموزشکده سما مشهد با حضور 65 ورزشكار از رشته هاي مختلف تحصيلي در محل سالن کارگران شماره 2 مشهد برگزار گرديد در پايان اين رقابتها که با رقابت تنگاتنگ دانشجويان همراه بود نتايج ذيل کسب گرديد :
 

نفر اول :  آقاي احسان صداقت–  رشته تربيت بدني                   

نفر دوم :  آقاي هادي خاقاني  – رشته  تربيت بدني                    

نفر سوم :  آقاي عليرضا قديري  –  رشته تربيت بدني          

نفر چهارم : آقاي محمود کاشي الحسيني -  رشته مکانيک خودرو

نفر پنجم : آقاي مرتضي سلماني زاده – رشته تربيت بدني    

فوق برنامه تربيت بدني آموزشکده