دوشنبه, 27 اسفند 1397


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

برنامه بازيهاي هفته اول ليگ فوتسال سما

***شنبه 94/08/23***

شماره بازي

نام تيم ها

ساعت شروع بازي

اول

اتحاد–پاسارگارد

19:30

دوم

اخلاق–گروه برق

20:00

سوم

هخامنش–تربيت بدني94

20:30

چهارم

ستارگان عمران

21:00

پنجم

24 ابدي- تربيت بدني92

21:30

ششم

آس كش ها- اميد برق

22:30

***دوشنبه 94/08/25***

شماره بازي

نام تيم ها

ساعت شروع بازي

هفتم

سرخ پوشان- ساختمان سازي

18:30

هشتم

ركسهام- پديده سما

19:00

نهم

برنده بازي 1 با 3

19:30

دهم

بازنده بازي 2 با 4

20:00

يازدهم

بازنده بازي1 با 3

20:30

*حضور تيمها نيم ساعت قبل شروع بازي در محل برگزاري مسابقات الزامي است .

*مكان بازيها : قاسم آباد، بلوارانديشه،انتهاي انديشه 83- مجموعه ورزشيجهاد دانشگاهي

امور فوق برنامه تربيت بدني با همكاري دفتر فرهنگ اسلامي آموزشكده سما برگزار مي نمايد.

دانشجويان علاقمند ميتوانند جهت ثبت نام از طريق سامانه Samareg.ir و يا مراجعه به فوق برنامه تربيت بدني (خانم محلي) اقدام نمايند.

شرايط ثبت نام :

- تاريخ حركت: سه شنبه 26/08/94

- زمان و مكان حركت: از محل آموزشكده فني و  حرفه اي سما ساعت 30/7 صبح سرويسها راس ساعت مقرر حركت مي نمايند.

- همراه داشتن كفش و لباس مناسب ضروري است.

آخرين مهلت ثبت نام :شنبه 23/8/94 ساعت 11

به اطلاع دانشجويان علاقه مند به رشته فوتسال ميرساند قرار است يك دوره مسابقات فوتسال(ليگ سما ) بين دانشجويان پسر آموزشكده سما در طول ترم اول سال تحصيلي جاري برگزار گردد.علاقه مندان ميتوانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل جهت ثبت نام تيم خود اقدام نمايند، قابل ذكر است به تيم هاي  برتر شركت كننده  در اين مسابقات علاوه بر حكم قهرماني  جوايز نفيسي اهدا خواهد شد.

شرايط ثبت نام:

1-     ارائه كارت دانشجويي ويژه دانشجويان دانشکده سما مشهد

2-     ارائه كارت بيمه ورزشي معتبرسال 94

3-     تکميل فرم شرکت در مسابقات + ارائه يك قطعه عكس پشت نويسي شده

4-     تعداد نفرات هرتيم 8 نفر ( 6 نفر از يك رشته تحصيلي + 2 نفر يار كمكي از هرگروه )

5-     مهلت ثبت نام حداكثر تا تاريخ 14/08/94 و به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.

*جهت ثبت نام و اطلاعات بيشتر به سامانه Samareg.ir مراجعه نماييد.

*ضمنا تيم هايي حق شركت در اين دوره از مسابقات را دارند كه در سامانه ثبت نام نموده و پس از دريافت كد رهگيري به گروه تربيت بدني آموزشكده مراجعه نموده  و مراحل شركت تيم خود را در مسابقات قطعي نمايند. با ثبت نام حداكثر 16  تيم سامانه ثبت نام متوقف خواهد شد.

*شروع مسابقات :   دوشنبه 18 /08/ 94 با انجام مراسم قرعه کشي تيم هاي شرکت کننده

همه کلاسها در سالن ورزشی جهاددانشگاهی واقع در اندیشه 83 برگزار میگردد.

علاقمندان جهت ثبت نام به فوق برنامه  تربیت بدنی آموزشكده (خانم محلي) مراجعه نمایند.

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت

مبلغ  با تخفیف

مبلغ

1

بسکتبال

یکشنبه –سه شنبه – پنجشنبه

9/30-8

900000 ریال

1400000 ریال

2

بسکتبال

یکشنبه –سه شنبه – پنجشنبه

11-9/30

900000 ریال

1400000 ریال

3

والیبال

یکشنبه –سه شنبه – پنجشنبه

12/30-11

900000 ریال

1400000 ریال

4

والیبال

یکشنبه –سه شنبه – پنجشنبه

14-12/30

900000 ریال

1400000 ریال

5

ایروبیک

شنبه-دوشنبه- چهار شنبه

17/30-16

250000 ریال

300000 ریال

6

پیلاتس

یکشنبه –سه شنبه – پنجشنبه

9/45-8/30

350000 ریال

400000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

اين دوره از مسابقات در تاريخ 26/01/94 با حضور 20 ورزشكار در محل استخرسازمان آب و منطقه برگزار گرديد که پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در پايان نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

*نفرات برتر مسابقه شنا :

 

نام ونام خانوادگي

 

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره شناسايي

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول-50متر سينه

39101678

زهرا جلاير

تربيت بدني

دوم-50متر سينه

39101681

ناديا يعقوبي

تربيت بدني

سوم-50متر سينه

39301091

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول-50متر پشت

39101678

زينب شباني

تربيت بدني

دوم-50متر پشت

39300479

فاطمه صادقي

تربيت بدني

سوم-50متر پشت

39300549

زهرا جلاير

تربيت بدني

اول-50 متر قورباغه

39101681

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

دوم-50 مترقورباغه

39300193

پريسا تقي زاده

تربيت بدني

سوم-50 متر  قورباغه

39101505

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول-50 مترپروانه

39101678

زهرا جلاير

تربيت بدني

دوم-50 مترپروانه

39101681

سارا برادران

تربيت بدني

سوم-50 متر پروانه

39101505

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

اول-25متر سينه

39300193

سارا برادران

تربيت بدني

دوم-25متر سينه

39101505

زينب شباني

تربيت بدني

سوم-25متر سينه

39300479

اين دوره از مسابقات در تاريخ 02/02/94 با حضور 18 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي  به صورت دو حذفي برگزارگرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده درپايان نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

شماره دانشجويي

   عنوان کسب شده

1

مهسا مقدسي

39200728

مقام اول

2

طيبه نور محمدزاده

39200063

مقام دوم

3

مهلا خاني

39200543

مقام سوم